+84 28 35 260 828 viet.phan@bavinacorp.com 98 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam Japan Vietnamese English

Đồng phục

Trang chủ Lĩnh vực kinh doanh Đồng phục

bavina brochure 2022 eng.pdfTải về

Một số hình ảnh đồng phục Bavina đã thực hiện:

Đồng phục nhà hàng - khách sạn

 

 

  

 

 

Đồng phục học sinh