+84 28 35 260 828 viet.phan@bavinacorp.com 98 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam Japan Vietnamese English

Nguyên phụ liệu may mặc

Trang chủ Lĩnh vực kinh doanh Nguyên phụ liệu may mặc

bavina brochure 2022 eng.pdfTải về