+84 28 35 260 828 info.bavinacorp@gmail.com 98 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam Japan Vietnamese English

Liên hệ

Trang chủ Liên hệ

 98 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel: +84 28 35 260 828 – Fax: +84 35 260 385

 Room 901, 1-3-10, Tsurigane-cho, Chuo-ku Osaka, 540-0035, Japan

Tel: +81 6 6809 3706 - Fax: +81 06 6809 3709

 Room 2012, 20/F Tower 1 The Gateway 25 Canton Road Tsim Sha Tsui, Kowloon Hong Kong

Tel: +852 8191 4291

Gửi yêu cầu